Verno BV

Verno Materieel Verhuur

Actueel

Update Kunsttoiletten 2017

Studenten van hogescholen NHL, Stenden, Van Hall Larenstein en de regionale opleidingscentra Friese Poort en het Friesland College zijn in 2017 uitgedaagd op het gebied duurzaamheid, groen en innovatie.

Begin april zaten studenten en docenten van bovengenoemde onderwijsinstellingen in de Leeuwarder Kanselarij met elkaar om tafel: Hoe stond het project ervoor?
Met behulp van schetsen en ander beeldmateriaal vertelden de betrokken studenten enthousiast over de ideeën en de status van het eigen Kunsttoilet. De thema's duurzaamheid, groen en innovatie komen in alle toiletten naar voren, zij het op verschillende manieren. Werkt de één vooral met beeldmateriaal, een ander zoekt het juist in verschillende soorten techniek. Het werd een inspirerende bijeenkomst waarbij over en weer informatie en ideeën uit werden gewisseld!

Op de foto's zijn studenten van leerbedrijf 2018DOIT van het Friesland College aan het werk.

Terug naar overzicht

U bent hier: