Verno BV

Verno Materieel Verhuur

Actueel

Verno stapt over op klimaatneutrale diesel Traxx Zero

Een slimme combinatie van CO₂-reductie en CO₂-compensatie leidt tot CO₂-neutrale brandstof voor alle vracht- en bedrijfswagens en machines van Verno Materieelverhuur. De overstap naar klimaatneutrale diesel past in de strategie van Verno om bewust om te gaan met mens en milieu en zodoende de milieu-impact van de werkzaamheden te verkleinen.

Klimaatneutrale brandstof
Verno heeft per april 2017 gekozen voor TRAXX Zero klimaatneutrale diesel. Door een efficiëntere verbranding reduceert TRAXX Zero het brandstofverbruik - en dus ook de CO₂-uitstoot - van dieselmotoren. De resterende CO₂-emissies compenseert TRAXX door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten zoals windmolens. Met het positieve CO₂-effect dat hierdoor ontstaat, wordt de eigen resterende CO₂-uitstoot geneutraliseerd. Deze combinatie van CO₂-reductie en CO₂-compensatie levert een klimaatneutrale diesel op waarmee dieselvoertuigen netto geen CO₂-uitstoot meer veroorzaken.

Duurzaam ondernemen
Voor Verno zijn het machine- en wagenpark de grootste energieverbuikers en dus ook de grootste bron van CO₂-uitstoot. Ook wij zijn ons terdege bewust van onze rol in de klimaatverandering, maar voor onze bedrijfsvoering zijn auto's, vrachtwagens en machines onmisbaar. Als duurzame onderneming kiezen we daarom daar waar mogelijk voor oplossingen om uitstoot te reduceren.

Gecertificeerd klimaatneutraal
Voor de CO₂-compensatie werkt TRAXX Zero samen met de Climate Neutral Group, marktleider in de Benelux voor reductie en compensatie van CO₂-uitstoot. Climate Neutral Group selecteert klimaatprojecten die gecertificeerd zijn conform de Verified Carbon Standard (VCS) en die gegarandeerd elders CO₂ reduceren. De controle en verificatie van deze projecten gebeurt door onafhankelijke partijen zoals TüV. Na afloop van elk kalenderjaar zullen wij een certificaat van de Climate Neutral Group ontvangen, als bewijs van de hoeveelheid gecompenseerde CO₂.

Positief effect lokale luchtkwaliteit
Ook voor de lokale luchtkwaliteit is er goed nieuws: door haar optimale verbrandingseigenschappen heeft TRAXX Zero ook een positief effect op de uitstoot van schadelijke emissies zoals NOx (-9,5%) en fijnstof (-5,3%). Deze emissies hebben invloed op de lokale luchtkwaliteit en zijn dan ook belangrijk voor de gezondheid van onze medewerkers en omwonenden.

Duurzame brandstofleveringen
Onze TRAXX leverancier, Slump Oil uit Heerenveen, spant zich actief in om ook de milieu-impact van haar brandstofleveranties te verkleinen. Zo heeft Slump Oil de Lean & Green Star voor duurzame logistiek behaald. Dit betekent dat zij in 5 jaar minimaal 20% minder CO₂ hebben uitgestoten tijdens brandstofleveranties aan klanten.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze keuze voor TRAXX Zero klimaatneutrale diesel een concrete bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en de milieu-impact van onze werkzaamheden te verkleinen. Wij houden u graag op de hoogte van onze 'groene' ontwikkelingen. U leest er tevens meer over op www.verno.nl/informatie/mvo of stel uw vraag via info@verno.nl.

Meer informatie:
www.slumpoil.nl
www.traxx-zero.nl
www.climateneutralgroup.com
www.of.nl (Ondernemend Friesland)

  

Terug naar overzicht

U bent hier: