Verno BV

Verno Materieel Verhuur

Actueel

Werk van de Week (#12)

Gemaal Vijfhuizen Marrum

In de Waddenzeedijk bij Marrum bouwt Jansma Drachten in opdracht van Wetterskip Fryslân een gemaal en een vispassage. Het gemaal verbetert straks de waterafvoer tijdens zware regenval. De officiële werkzaamheden voor het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ zijn in april gestart.  
Provinsje Fryslân, It Fryske Gea, Gemeente Ferwerderadiel en Wetterskip Fryslân werken tijdens dit project samen en willen hiermee een impuls geven aan waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in Noord-Fryslân. Wetterskip Fryslân regelt namens eerdergenoemde partijen de uitvoering van de binnendijkse werkzaamheden en de bouw van het gemaal.

Vissen als paling, spiering en stekelbaars trekken tussen zee en binnenwateren en hebben baat bij een geleidelijke overgang van zout naar zoet water. Met de vispassage wordt dit gerealiseerd.
"De bestaande dijk is open gegraven, ter bescherming tegen het zeewater in het komende stormseizoen is er een nooddijk omheen aangelegd," legt Wim van Blotenburg, vestigingsleider Verno Dokkum, uit.
Het project is onder andere via Facebook te volgen op de pagina Project Vijhuizen of kijk op www.projectvijfhuizen.nl voor meer informatie.

Terug naar overzicht

U bent hier: