Verno BV

Verno Materieel Verhuur

Informatie

Duurzaamheid

Wij beseffen ons dat duurzaamheid het belangrijkste criterium voor de toekomst zal zijn. Wij willen dan ook te allen tijde zorgvuldig omgaan met de natuurlijke omgeving. Uitgangspunt daarbij is het nu reeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van toekomstige generaties.