Meer verno.

Actueel.
2019-02-06 10:56:00

#woensdagwerken - 6

6 februari 2019

Het item waarin onze collega’s specifieke werken, slimme oplossingen of bijzondere locaties uitlichten en in het zonnetje zetten. Vandaag zoeken we het hogerop met een rondje Lauwersmeer.

Rond Lauwersmeer is Waterschap Noorderzijlvest begonnen met de aanleg van een dijk. Deze 32 kilometer lange dijk beschermt tegen een stijgend waterpeil. De ophoging van de waterkering varieert tussen 10 centimeter tot een meter. Tijdens de aanleg springt de dijk nog in het oog, maar hier komt verandering in; over een poosje is de dijk begroeid en valt deze weg in het landschap. Een deel van de dijk bestaat uit hoger liggende wegen en fietspaden.
 
De versterking van de kades, dijken en waterkeringen moet voldoen aan de hoogwaternorm zoals deze voor de komende 50 jaar is opgesteld. Het betreft dijken en kades aan de oost- en zuidzijde van het gebied die voldoen aan de huidige norm, maar worden in verband met de zeespiegelstijging verbreed en opgehoogd. 
Tijdens de werkzaamheden maakt men onder andere gebruik van mobiele toiletten. Deze zijn vastgezet op stelconplaten, waardoor de kans dat de mobiele toiletten in dit gebied tijdens de werkzaamheden omwaaien drastisch wordt verminderd. Daarnaast zet men, voor de verdichting van zand en dergelijke, een robuuste 7,3 tons zelfrijdende wals in van Verno Dokkum.
 
Terug naar overzicht

Werken bij Verno?

Bekijk onze vacatures

Direct contact met Verno

Hoe kunnen wij u helpen?

Vind het beste materieel voor al je projecten.

Overzicht van je reservering.

Onderstaande producten zijn toegevoegd aan je reservering

Aanvullende producten
Pagina delen.