Meer verno.

Specialismen.

Verno vorm
VCA.

VCA

Om aannemers veiliger te laten werken is de checklist aannemers, oftewel VCA - Gezondheid, Veiligheid en Milieu (VgM) checklist aannemers, opgericht.

Wij geven VCA gecertificeerde trainingen, cursussen en nascholingen -ook op het vlak van petrochemie. Er is een onderscheid te maken tussen de diverse VCA certificaten. B-VCA verstrekt de deelnemer kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties of handelingen en het nemen van maatregelen ter voorkoming van ongelukken. VOL-VCA is bestemd voor operationeel leidinggevenden op locaties waar VCA verplicht is. Kennis over onder andere de Europese wet- en regelgeving komt tijdens de cursus aan bod maar ook het bedrijfsnoodplan, kennis van VCA-bedrijfscertificering en het aanbieden van toolbox vergaderingen.

Bent u een Zelfstandige Zonder Personeel, een ZZp-er, dan dient u naar alle waarschijnlijkheid ook over een VOL-VCA te beschikken. Voor meer informatie over de mogelijkheden raden wij u aan contact te zoeken met één van onze medewerkers. 

Wat onze klanten zeggen.

Verno vorm
Direct contact met Verno

Hoe kunnen wij jou helpen?

Pagina delen.