Meer verno.

Klantenservice.

Verno vorm
Privacystatement.

Privacystatement Verno Materieelverhuur b.v.

Dit zijn de privacy voorwaarden van Verno Materieelverhuur B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01046543. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Verno Materieelverhuur B.V door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze websites www.verno.nl, webshop.verno.nl, www.skyboxtoiletverhuur.nl en www.sanitairverhuurnoord.nl.nl. Verno Materieelverhuur B.V respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Verno Materieelverhuur B.V het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Verno Materieelverhuur B.V zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming

Welke gegevens verzamelt Verno Materieelverhuur en hoe worden deze gebruikt?
Reserveringsinformatie
Bij het reserveren van materieelverhuurdiensten vragen wij om uw persoonlijke gegevens. Dit helpt ons om uw reservering te verwerken, contact met u op te nemen wanneer er problemen zijn met uw verzoek en om bevestigingen en facturen te sturen van alle ontvangen verzoeken of gemaakte reserveringen.

Nieuwsbrief
Als u informatie over onze dienstverlening of aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief, vragen wij u naar uw e-mailadres. U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden door te klikken op 'afmelden' op elke nieuwsbrief die u krijgt. Wij sturen onze nieuwsbrief alleen aan gebruikers die hebben ingestemd met de ontvangst daarvan.

Neem contact met ons op
U kunt een aanvraag indienen bij onze verkoop- of klantenserviceteams via een aantal beveiligde formulieren op de website:

 • contactformulier
 • formulier 'stel een vraag'
 • formulier 'bel mij terug'
 • formulier 'reserveringsaanvraag'

Om uw verzoek te kunnen verwerken, vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens
Verno Materieelverhuur B.V zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor:

 • het verwerken van bestellingen en retouren
 • het opnemen van contact in geval van problemen of vragen rondom een bestelling
 • facturering en bewaking van betalingstermijnen
 • het informeren over nieuwe of gewijzigde diensten en producten
 • het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief)
 • het maken van analyses ter verbetering van onze dienstverlening
 • het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
 • het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten
 • de naleving van geldende regelgeving

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.*

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens
Verno Materieelverhuur B.V. verwerkt de gegevens, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast is er sprake van een gerechtvaardig belang, omdat de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden. Wanneer er sprake is van het gebruik van e-mailnieuwsbrieven heeft de betrokkene toestemming gegeven voor de ontvangst hiervan. 

Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

 • (Bedrijfs)naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • KvK nummer
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Website
 • De wijze waarop u op Verno Materieelverhuur B.V. gewezen bent

Verzameling van persoonsgegevens
Verno Materieelverhuur B.V. biedt de mogelijkheid tot het huren van materieel. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een aanvraag bij ons doet of een overeenkomst met Verno Materieelverhuur B.V. afsluit. Incidenteel kan Verno Materieelverhuur B.V. ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen.Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden
Verno Materieelverhuur B.V. kan uw persoonsgegevens binnen de gelieerde ondernemingen, Bouwmechanisatie De Hon B.V. en Skybox B.V. en Sanitairverhuur Noord verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Verno Materieelverhuur B.V. werkt samen met externe partijen; internetdiensten, softwareleverancier, personeelsdienst en administratiekantoor, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens. Verno Materieelverhuur B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde. Verno Materieelverhuur B.V. zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen aan ondernemingen die gelegen zijn buiten Europa of die niet vallen binnen de EER.

Verno Materieelverhuur B.V. zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Verno Materieelverhuur B.V. niet verantwoordelijk is voor de privacyvoorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Verno Materieelverhuur B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is. 

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht Verno Materieelverhuur B.V. te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Verno Materieelverhuur B.V. via info@verno.nl of per brief naar Verno Materieelverhuur B.V. , Postbus 906, 8901 BS, Leeuwarden.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan info@verno.nl of gebruik maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies voor managementinformatie
Op haar website verzamelt Verno Materieelverhuur B.V. informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina's en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

IP-adres
Wij gebruiken gegevens over hoe onze website wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de voorkeuren van gebruikers om daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij anonimiseren deze gegevens (o.a. IP-adressen) zo veel mogelijk. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wijziging van de Privacy voorwaarden
Verno Materieelverhuur B.V. kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:
Verno Materieelverhuur B.V.
Postbus 906
8901 BS Leeuwarden
Email: info@verno.nl
Telefoon: 0900 - 7 112 112
www.verno.nl

Verno vorm
Direct contact met Verno

Hoe kunnen wij u helpen?

Wat onze klanten zeggen.

Vind het beste materieel voor al je projecten.

Overzicht van je reservering.

Onderstaande producten zijn toegevoegd aan je reservering

Aanvullende producten
Pagina delen.