Meer verno.

Over Verno.

Verno vorm
Sponsoring.

Sponsoring

Hartelijk dank voor uw interesse in Verno Materieelverhuur. Verno wil graag een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Daarom helpen we verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties.

Sponsoren betekent echter ook bewuste keuzes maken. En hoe goed de meeste doelen ook zijn, Verno kan helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren. Door bewust voor een aantal gerichte activiteiten te kiezen wil Verno voorkomen dat het beschikbare budget te veel versnipperd wordt over veel verschillende doelen of projecten. Daarom vindt u op deze plek een overzicht aan welke criteria een sponsorverzoek moet voldoen.

De activiteit..

  • draagt wezenlijk bij aan cultuur, welzijn of sport.
  • levert een wezenlijke bijdrage aan de marketing- en bedrijfsdoelstellingen en naamsbekendheid van Verno Materieelverhuur.
  • vindt plaats binnen het verzorgingsgebied van Verno Materieelverhuur.
  • wordt niet gesponsord door een ander verhuurbedrijf.
  • staat in relatie tot de doelgroep (bedrijfsleven) of kernactiviteit (verhuur van materieel) van Verno Materieelverhuur.

Sponsoraanvragen voor individuen, projecten met een politiek of religieus karakter en verenigingen of stichtingen die geld inzamelen voor goede doelen komen  niet in aanmerking.

Uw aanvraag dient minimaal 1 maand voor aanvang van de activiteit bij ons binnen te zijn d.m.v. onderstaand volledig ingevulde formulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk een reactie geven.

Formulier sponsorverzoek


Geef een korte beschrijving van de activiteit en de doelgroep.

Wat wordt er van Verno Materieelverhuur gevraagd?

Wat kunt u Verno bieden in ruil voor de sponsoring?

Verno vorm
Direct contact met Verno

Hoe kunnen wij u helpen?

Wat onze klanten zeggen.

Vind het beste materieel voor al je projecten.

Overzicht van je reservering.

Onderstaande producten zijn toegevoegd aan je reservering

Aanvullende producten
Pagina delen.