Verno BV

Verno Materieel Verhuur

Actueel

Zonnepark Garijp

Mannen van Staal uit Leeuwarden bouwt momenteel in opdracht van GroenLeven aan een zonnepark in Garijp. Het zonnepark bevindt zich op de voormalige vuilstortplaats aldaar. Wanneer voltooid beschikt het park over 27.000 zonnepanelen.

Opdrachtgevers van het zonnepark zijn ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’ en stichting ‘De Griene Greide’. Met dit park hebben zij een coöperatief burgerinitiatief opgestart waarbij de zonnestroom eigendom wordt van de stichting, die deze energie doorverkoopt aan de leden van de coöperatie. De leden zijn onder andere burgers en bedrijven uit de ruime omgeving. 
Met de 27.000 panelen heeft het zonnepark een vermogen van 7 megawattpiek.

Meer informatie: GroenLeven
Foto's: Ane Jan Glastra van Loon

Terug naar overzicht

U bent hier: