Verno BV

Verno Materieel Verhuur

Actueel

Energiecampus Leeuwarden

Op voormalig vuilstortplaats De Schenkenschans wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een energie kenniscentrum; Energiecampus Leeuwarden.

Op initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat wordt circulair bouwen in dit gebied vertaald naar de aanleg van circulaire infrastructuur en een circulair gebouwd kenniscentrum.
 
Het project sluit aan op de ambitie van Nederland om in 2050 circulair te zijn. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie vindt u deze ambitie namelijk als (tussen-) doelstelling terug; in 2030 samen met maatschappelijke partners 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Vanuit Circulair Friesland wordt ook geanticipeerd op deze nieuwe economie. Om een bijdrage te leveren en vanuit de duurzaamheidsgedachte van de initiatiefnemers zelf, is circulair bouwen ook de norm bij de ontwikkelingen op Energiecampus Leeuwarden.

Het campusterrein op voormalig vuilstortplaats De Schenkenschans gaat binnen gemeente Leeuwarden groene energie leveren voor eigen gebruik en de stad Leeuwarden. 
 
Bron tekst: Oosterhof Holman
 

Terug naar overzicht

U bent hier: